Journals

 • “The importance of the ideas in music” – in “Romania literara” journal, Aug. 3, 1972;
 • “Imaginary music – consequences and perspectives” – in “Arts” magazine, No.10-11, 1982;
 • “On the natural, cultural and trans-cultural aspects of the sound“ – in “Arts  magazine, no. 3/1990, p.22-24;
 • “The natural archetype elements in the perspective of their recovering by the musical cultures” – “Muzica” journal, no. 1/1990, p.45-51;
 • “The icons in music writing and the role of the repetitive techniques in the ritualic sacred music of magic type” – in “Orient” magazine, No.2, 1991;
 • “The inner dimension of sound” part I – in “Muzica” journal, no. 3/1992, p.67-79 and part II in no. 4/1992 p.50-60
 • “Serial music school of Vienna and its consequences on 20th century music” in “Muzica” journal, no. 4-1997;
 • “Enescu now, in the context of the new proletcultism/George Enescu in contemporary perspective” – International musicology symposium 2001, paper published in the proceedings of the symposium, Editura Institutului Cultural Roman;
 • “Postmodernism and its influence on Tiberiu Olah’s music” – in “Muzica” journal No.1/2008;
photo-1460036521480-ff49c08c2781
pexels-photo-112989
 • “Towards a New Initiatic Music” in “Bananafish” magazine 14, 2000 (pag.78-87) – San Francisco CA
 • “Vanguard in the Romanian Musical Creation” – in “Muzica” journal No.1/2010
 • “Different Polyphony Types” – Ed. UNMB Ph.’s conferences/2012
 • “Ritual versus Spectacular” – Ed. UNMB Ph.’s conferences/2012
 • “Constantin Silvestri in the Romanian and Cultural Environment” in „Paul Constantinescu şi Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneităţii” Ed. Glissando/2013
 • “Music of Time and Space: the cycle Music of the Hours” in “Muzica” journal No.2/2014
 • “Romanian Musical Culture in Universal Musical Context after 1990” in „Direcţii şi tendinţe în muzica românească şi universală după 1990” Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti 2015
 • “The History of Spectral Music” Universităţii Nţionale de Muzică Bucureşti Conferinţe doctorale colection, 2015
 • “Imaginary Music” in “Muzica” journal No.3-4/2015
 • ”Imaginary Music: Sonic Visions and Visual Sounds” in ”Seeing Sound, Hearing Images” – MediaMusica, 2017, Cluj-Napoca
 • ”Aurel Stroe – Originalul” in ”Muzica” jurnal 6/2017
Octavian Nemescu – Scrieri

Books

 • “The Semantic Capacities of Music”, Ed. Muzicala, 1983
 • “Music – communication and reception” – a chapter in the book “Modern Art and problems of esthetic perception”, Ed. Meridiane 1986, p. 201-236

Bibliography

 • Doru Popovici: “Schimbul de mâine” – “Amfiteatru” 5/1965
 • Radu Stan: “Avangarda” – “Amfiteatru” 1/1966
 • Doru Popovici: “Madrigale de Octav Nemescu” – “Muzica” 5/1966
 • Alfred Hoffman: “Cei mai tineri compozitori” – “România liberă” 6/V/1966
 • “Structuri noi în creaţia compozitorilor noştri tineri” – “Amfiteatru” VIII/1967
 • J V Pandelescu: “Tineri compozitori” – “Cronica” 30/III/1968
 • Radu Stan: “Lupta cu inerţia” – “România literară” 3/VII/1969
 • Sever Tipei: “5 compozitori despre meditaţie şi îndrazneală”- “România literară” 17 iul. 1969;
 • “Proiecte, dorinţe, visuri” – “România literara” 23/IV/1970
 • Ulrich Dibelius: “Die Chansen der rumanischen Musik” in “Suddeusche Zeitung”. 17/18 Oct. 1970;
 • Iancu Dumitrescu: “Octavian Nemescu – “România literară” 23.04.1970
 • Luminiţa Vartolomei: “Evoluţia semiografiei în muzica românească contemporană” – “Studii de muzicologie” vol.6/1970
 • Anton Dogaru: “Seara de muzică românească la Darmstadt” – “România literară” 31/VIII/1972
 • “Melos naţional şi universal” – “Tribuna României” nr.25/1973
 • Radu Stan: “Zburătorii” – “România literară” 22/II/1973
 • Costin Cazaban: “Dialog cu istoria” – “Luceafărul” 24/II/1973
 • Radu Stan: “Compoziţii româneşti în dialog” – “România literară” 23/I/1974
 • Luminiţa Vartolomei: “Combinaţii în cercuri” – “Teatrul” Nr.11/1975
 • Hrisanta Petrescu: “O sistematizare posibilă a principiilor simfonismului contemporan românesc” – Studii de muzicologie vol.2 1976
 • 20 Georg Wilhelm Berger: “Muzica simfonică contemporană 1950-1970” vol.5 Ed. Muzicală 1977
 • Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 19/V/1978
 • Costin Cazaban: “Muzica electronică” – “Luceafărul” Nr.10/1979
 • Viorel Creţu; “Ambiental şi muzică imaginară” – “Luceafarul” 27 sept. 1980
 • Anton Dogaru: “Cu Octavian Nemescu, despre muzica electronică” – “România literară” 7/VIII/1980
 • Grete Tartler: “Cromoson” – “România literară” 1981
 • Grete Tartler: “Muzica imaginară” – “Viaţa românească” sept. 1981
 • Fred Popovici: “Octavian Nemescu-portret” – revista “Muzica” ian/1983
 • Marin Gherasim: “Dilemele imaginii” – “Arta” 10/1983;
 • Grete Tartler: “Melopoetica – Muzica imaginară” 130, 198-203
 • Editura Eminescu Bucuresti-1984
 • Sorin Lerescu: “Octavian Nemescu-Capacităâile semantice ale muzicii” – “Muzica” Nr.2/1984
 • Iancu Dumitrescu: “Octav Nemescu” – “Săptămâna” 27/IV/1984
 • Grete Tartler: “Semiotica muzicală şi sonologia” – “România literară” 11/X/1984
 • Fred Popovici: “Deschideri de perspective” – “Contemporanul” 11?I/1985
 • Edgar Elian: “Octavian Nemescu, un maestru al muzicii electronice” – “Tribuna Romaniei” 15 ian. 1985;
 • Liviu Dănceanu: “Octavian Nemescu” – “Ateneu” 6 iun. 1985;
 • Gerald Conde: “La traversee du desert” – “Le Monde”, Paris 19/II/1985
 • Anca Romeci: “Natură cu frescă şi Gradeatia” – “Săptămâna” 15/III/1985
 • Viorel Creţu: “Capacităţile semantice ale muzicii” – “Luceafărul” 10/VIII/1985
 • Michaela Roşu: “De peste hotare. Prezenţe româneşti. Distincţii” – “Muzica” Nr.9/1985
 • Robert Cahen: “Des saxos a la video” Paris, “La Mrseillaise” 4/V/1986
 • Verdier: “Concert-evenement de musique contemporaine” Paris, “Var Martin” 28/IV/1986
 • Gheorghe Firca: “Nobili mesageri ai gândirii” – “Contemporanul” 1/IV/1988
 • Irinel Anghel: “Trăim într-o nouă zodie a morţii şi a regenerării. De vorbă cu compozitorul Octavian Nemescu” – “Muzica Nr.2/1990
 • Valentina Sandu Dediu: “Prezenţa unei mari absenţe” – “Tineretul liber” 3/II/1990
 • Costin Cazaban: “Elitism et massification” – “Le monde”, Paris 10/IV/1990
 • Catherine Buchet: “La symphonie d’un monde nouveau” – “La nouvelle republique de centre-Ouest”, Bourges 11/VI/1990
 • Costin Cazaban: “Roumanie 1990” în “Le Monde de la Musique” No.133, mai 1990
 • Costin Cazaban: “La Roumanie expose son avant-garde” – “Le Monde”, Paris 10/VI/1991
 • Harry Halbreich: “Roumanie, terre du neuvieme ciel” pag.7,13,55,57,82,83,86,95
 • Editions Axis Mundi -1992
 • Oltea Şerban Pârâu: “Spectacol pentru o clipa” – “Meridian” 1/X/1992
 • Anatol Vieru: ”Cuvinte despre sunete” – “Conceptualism”, pag.138 – Editura Cartea Românească, Bucureşti-1994
 • Despina Petecel: “Avec Octavian Nemescu, sur l’archetype dans la creation contemporaine”, rev. “Muzica”, No.2/1994, Bucuresti
 • Virgil Ierunca: “Dimpotrivă” – pag. 27-29 – “Humanitas” 1994
 • Fred Popovici: “Tradition und Erneuerung” – “MusikTexte” 57/58 1995
 • Octavian Lazăr Cosma: “Refuzul premiilor pe anul 1988” pag.503 în“Universul muzicii româneşti.  Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania” ,– Ed. Muzicala 1995
 • Marie-Claire Mussat: “Trajectoires de la musique au XX-e siecle” –cap.VII 37 pag. 117 “Qu’est-ce que la musique spectrale?” si cap.X 47 pag.145 “Les compositeurs des ex-pays de l’Ést ont-ils participé au bouillonement de la création?”  Collection  Klicksieck-Etudes ISBN 2-252-02982 – Paris, 1995
 • Ileana Ursu: “Orizontul sacrului în muzica românească” – “Muzica” 1/1996
 • Loredana Baltazar: “Destinul operei deschise în contextul muzical românesc” – “Muzica” 1/1996
 • Irinel Anghel: “Muzika rumune” pag. 29-31, 119, 210-224, 228, 234. PAS ’45 ed.asmus Tirana 1996
 • Irinel Anghel: “O posibilă teorie a creaţiei arhetipale” – “Muzica” Nr.4-5/1996
 • Cristina Sârbu: “Non-simfonia V-a de Octavian Nemescu” – “Viaţa medicală” 28/VI/1996
 • Irinel Anghel: “Pregnanţe valorice” – “Azi” 26/VI/1996
 • Liviu Danceanu: “Eseuri implosive. Viziune transculturala” – “Actualitatea muzicala” 8/1996
 • Irinel Anghel: “Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX” pag.4, 10, 12, 13, 30, 31, 32, 35, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 68, 69,, 73, 82-92, 100-102, 127-129. Editura muzicală Bucureşti 1997
 • Dan Dediu: “The Romanian Musical Experiment between 1960-1996” pag.504,507,508,509, 518,519,520 în “EXPERIMENT in Romanian Art since 1960”, Soros Center for Contemporary Art Bucuresti 1997
 • Liviu Dănceanu: “Eseuri implozive” pag. 31, 37, 67, 123, 126.
 • Editura Muzicală Bucureşti 1998
 • Corneliu Dan Georgescu: “Striving for a New Expressiveness – New Tendencies in Contemporary Romanian Music” pag. 44-45. New World Music Magazine Number 9 September 1999 O.BOX 102461 D.50464 Koln
 • Doru Popovici: “Octavian Nemescu – Portret” – “Actualitatea muzicală” 2/1999
 • Ecaterina Ardelean (Luminita Vartolomei): “Între explozie şi implozie” – “Actualitatea muzicala” 1/XI/1999
 • Loredana Baltazar: “ În opoziţie faţă de fuga de Dumnezeu” – “Actualitatea muzicală” 15/II/2000
 • Mihai Mitrea Celarianu: “Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicală” 15/IV/2000
 • Fred Popovici: “Partage du Minuit. Variaţiuni la Cvartetul de coarde de Octav Nemescu” pag.4-12 rev Muzica 2/2000 Bucuresti
 • Horia Surianu: “Romanian Spectral Music or Another_Expression Freed” pag. 23, “Spectral Music-History and Techniques” în “Contemporary Music Review an international journal”, Editors: Peter Nelson and Nigel Osborne, Issue Editor: Joshua Finelberg 2000 vol 19, part.2 p.v.c 2000 OPA
 • Susanna Niedermayr/Christian Scheib: “European Meridians” new music teritories reports from changing countries. “Proud Children of Bold Parents”, “Romanian’s Music at the Beginning of the 21-st Century” pag.57 ORF 1 line_in: line_out
 • Sorin Lerescu: “Teatru instrumental” – “Octavian Nemescu – Implozii sonore” pag.89-92, Editura Fundaţiei Romaniei de Mâine, Bucureşti 2001
 • Luana Stan: “Interviu cu Octavian Nemescu” – “Muzica” 4/2001
 • Laura Manolache: “Amurgul Evului Tonal” – “Recuperarea functiilor simbolice în creaţia lui Octavian Nemescu” pag.58, 93, 123, 135, 144.
 • Editura Muzicală Bucureşti 2001
 • Irinel Anghel: “Flash. Profil” – “Melos” 6/2001
 • Luminita Vartolomei: “Stop cadru în sonor (II)” – “Octavian Nemescu – o artă dinamică prin excelenţă” pag.253,254 Editura Muzicală Bucureşti 2002
 • Valentina Sandu Dediu: “Muzica românească între 1944-2000” pag. 68, 69, 90, 91, 92, 131, 195, 196, 209, 248 – Editura Muzicală Bucureţti 2002
 • Livia Teodorescu-Ciocânea: “Timbre Versus Spectralism” pag.87în “Microtones and Micrtonalities” – Contemporary Music Review Volum 22 parts 1+2, 2003 Editor Peter Nelson/ Issue Editor Christopher Fox
 • Liviu Dănceanu: ”Experimentul in creatia lui Octavian Nemescu” pag.155-158 şi
 • “Muzici initiatice” pag.197, 198 în “Introducere în epistemologia muzicii” – Editura Muzicală Bucurest 2003
 • Valentin Petculescu: “Clepsidra spartă” pag. 42, 43, 51, 71, 72, 78, 88, 90, 118, 131.
 • Editura Muzicala Bucuresti 2003
 • Despina Petecel Theodoru:– “Casa geometriilor! Alexandru Chira, Wanda Mihuleac, Octavian Nemescu” pag. 165-182 în “De la Mimesis la arhetip” Editura Muzicală Bucureşti 2003
 • MarinGherasim: “A patra dimensiune” pag.265, 270 – “Paralela 45”, 2003
 • Livia Teodorescu Ciocânea: “Timbrul muzical – Strategii de compozitie” pag 144 – Ed. muzicală 2004
 • Iolanda Malamen: “Octav Nemescu: Scriu muzică pentru Cel de Sus şi pentru un ideal receptor universal” – “Cuvântul” Nr.8/au. 2004
 • Dan Dediu: “Radicalizare şi Guerilă” pag 240 în “Experimentul în anii ’70” – Ed. Muzicală 2004
 • Constantin Secară: “Sacrul în muzica românească compusă după anul 1990” – pag.82-84 “Octavian Nemescu şi ritualizarea arhetipului” – revista “Muzica”Nr.2/2005
 • Alexandru Matei: “Percuţia între sacru şi profan în muzica secolului XX” pag 42 “Trison-Octavian Nemescu” – Ed. U.N.M.B. 2006;
 • Doina Rotaru: “Octavian Nemescu” în revista “Contemporary Music” Nr.5/2006
 • Viorel Cosma: “Muzicieni din România” – Lexicon Vol VII (N-O-Pip) – Editura muzicală 2006
 • Jean Noel von der Weid: “La Musique du XX-e Siecle” – pag.255 Balkans, 2007
 • Maia Ciobanu: “Trezirea esenţelor” – “Actualitatea muzicală” 1/2008
 • Monica Lovinescu: “La apa Vavilonului” pag.532 – Ed. Humanitas 2008
 • George Balint: “Meditaţie la un opus de Octavian Nemescu” – “Actualitatea muzicala” 8/2009
 • Marin Gherasim: “Geometria magmei – Jurnal de Pictor” pag.58, 64 Ed. “Paralela 45”/2012
 • Sorin Petrescu: “Ce se aude şi ce nu se aude” pag.16-18, 33, 43, 94, 103, 126, 165-66 “Brumar”/2014
 • Octavian Lazăr Cosma: “Universitatea Naţională de muzică din Bucureşti la 140 de ani” vol III pag 263, 295, 328, 357, 461; vol IV pag. 416, 418, 428, 603 Ed. U.N.M.B./2014
 • Thomas Beimel: “Suche nach dem Einklang mit dem Universum – Octavian Nemescu komponiert ein geistliches Exerzitium fur die Gegenwart” 55-58 “Musik Texte 141- Zeitshrift fur neue Musik”/2014
 • Andra Fratila – Dialogue with Octavian Nemescu in Muzica jurnal 1/2016
 • George Balint – Dialogue with Octavian Nemescu in “Actualitatea muzicală” 6/2016
 • Dorothea Redepenning –”Nanotextualitat und Musik” pag68-69 în ”Nanotextualitat – Asthetik und Ethik Minimalistischer Formen” ed. Wilhelm Fink, 2017
 • Loredana Baltazar – ”Incursiune în intimitatea creației lui Octavian Nemescu” in ”Actualitatea muzicală” 2/2017, pag8-9
 • Alina Șerban & Ștefania Ferchedău – interview ”Octavian Nemescu – A Music in Anticipation” Edit by Institutul Prezentului/2017
 • Elena Apostol – ”Philosophy” în ”Actualitatea Muzicală” 12/2018, pag 9
 • Corneliu Dan Georgescu – ”Atemporal Music,Archetypes, Etnomusicology, Romanian Composers” studies and essayes in musicology, vol I: 13,16, 37, 88, 99, 186, 196, 203, 214, 229, 238, 417, 440, 450-452, 461, 474, 496, 500, 530, 577, 578, 584, 585, 586, 592, 593, 600, 607; vol II: 161, 197, 297, 309, 482, 487, 488, 499, 544, 566, 575, 652, 680, 709, 716, 718, 724, 730, 739, 759, 760, 766, 769, 771, 773, 775-777, 780, 781, 785-787, 789, 791, 795, 798, 799, 804, 807, 809, 810, 813, 814, 817, 818, 827, 830, 832, 835, 845, 849, 874, 876, 878, 883, 886, 887, 902 editby Muzeul Național George Enescu and Universitatea Națională de Muzică București/ 2018, 2019
 • Mădălin Alexandru Stănescu – ”Ansamblul Archaeus la UNMB” in ”Actualitatea Muzicală” 3/2019, pag 11
 • Carmen Manea – ”Portret componistic Octavian Nemescu” in Actualitatea Muzicală” 3/2020 pag 8-9
 • Irinel Anghel – ”Ce bine că sunteți” in ”Actualitatea Muzicală” 6/2020 pag6-7
 • Irinel Anghel – ”In memoriam: Octavian Nemescu și mistica zumzetului” in ”Actualitatea Muzicală 12/2020